سرآمد اخبار

ارتباط با ما

زینب یزدانی

نشانی : خیابان ولیعصرخیابان دمشق پلاک ۱۱واحد ۲

شماره‌های تحریریه : ۸-۸۸۹۴۸۱۰۴

شماره‌های سازمان آگهی ها: ۷-۸۸۹۴۵۲۹۳

فکس: ۸۸۹۰۶۴۴۷